GENEL BİLGİLER

Genel
Bilgiler


Kongre Yeri ve Tarihi: Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi, 15-16 Aralık 2022 tarihleri arasında Ankara’da, Hilton Garden Inn Gimat Otel’de hibrit olarak gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili: Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongre süresince 2 dilde simultane tercüme hizmeti verilecektir.
Sekretarya Hizmeti: Kongre öncesinde, kongre sırasında ve sonrasında WIHU ve organizasyon sekretaryası tarafından tüm müracaatlarınız cevaplandırılacaktır.

Kongre Materyalleri: Tüm katılımcılara yaka kartı, program kitapçıgı, bloknot, kalem vb. yayın, doküman ve malzemeleri içeren kongre çantası verilecektir. Kongre süresince gerçeklesecek tüm bilimsel ve sosyal programlar sırasında yaka kartı takılması zorunludur.

Kongreye Katılım: Kongremiz hibrit olarak düzenlenecektir. WIHU üyesi kuruluşlar vasıtasıyla gelen katılım başvurularından kayıt ücreti alınmayacaktır. Kongremize dilerseniz fiziki olarak dilerseniz online olarak katılabilirsiniz.

Kongre
Konuları


 • Dünyada Kanser
 • Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemleri
 • Onkoloji Hastalarının Sosyal Sorunları ve Çözümleri
 • Kanserden Korunma
 • Kanser Tanı Yöntemleri
 • Kanser Tedavi Merkezleri
 • Dünya’da ve Türkiye’de Onkolojide Güncel Gelişmeler
 • Onkolojide Bütünleşik Bakım
 • Tedavilerde Gelişmeler
 • Sağlık Hizmetlerinde Dini Perspektif
 • Hasta Gizliliği
 • Hayata, Şifaya ve Ölüme İnanç Perspektifinden Bir Bakış
 • Tedavi ve Rehabilitatif Sağlık Hizmetleri Sunumu
 • Geleneksel Tıp ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri
 • Uluslararası Sağlık Hizmetleri, Sağlık Turizmi
 • İslam Ülkeleri Arasında İlaç ve Tıbbi Cihaz Ticareti ve İnovasyonu Çevre Sağlığı
 • İslam Ülkeleri Arasında Sağlıkta İşbirliği
 • Sağlık Bilişimi
 • Sağlıkta Yenilikler
 • İslam Dünyasında Sağlıkta Yatırım Olanakları
 • İslam Dünyasında Sağlığı Geliştirme Hedefleri
 • Tıpta ve Onkolojide Yapay Zeka Uygulamaları
 • Onkolojik Tedavi Yan Etki Yönetimi
 • Onkolojide Önleme, Teşhis ve Tedavide Toplum Bilgilendirmesi, Medya
 • Onkolojide Yeni İlaçlara Erişim ve Klinik Araştırma Merkezleri
 • Kanserde Erken Tanı ve Tarama Programları
 • Kanser Kayıtçılığıı
 • Onkoloji Hemşireliği
 • Kanser Etyolojisi ve Tedavisinde Mikrobiyatanın Rolü
 • Onkolojide İmmunoterapi
 • Onkoloji ve Genetik Çalışmalar
 • Tütün Kontrol Çalışmalarıı
 • Onkoloji Hastalarında Beslenme
 • Onkoloji Hastalarında Psikosoyal Sorunlarla Mücadele


+90 312 466 70 00


Kongre ile ilgili bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.